از یونیت درام شاید بتوان به عنوان قلب دستگاه یاد کرد. اخرین مرحله چاپ را میتوان یونیت درام دانست که تصویر را بر روی کاغذ چاپ میکند .ولتاژهای روی درام نقش تعیین کننده ای در کیفیت چاپ دارد.

هیچ محصولی یافت نشد.

دسته بندی ها