سوالات متداول

تاثیر تونر در کیفیت چاپ چقدر است؟

شاید بتوان گفت تونر مهمترین عامل در کیفیت چاپ می باشد.

آیا تونر نامناسب باعث آسیب به قسمت های مختلف دستگاه می شود؟

بله. تونر نامناسب باعث تونر ریزی در قسمت های مختلف شده و باعث فرسودن دستگاه و ایجاد مشکل در مکانیسم کار دستگاه می شود.

نقش تونر در سلامت اپراتورهای دستگاه

گاز ناشی از پختن تونر نامناسب در هوا متصاعد می شود و سلامت اپراتورهای دستگاه را به خطر می اندازد

در زمان خرید تونر به چه مواردی باید دقت کرد؟

تعداد کپی که می توان با کیفیت مناسب در وزن مشخص با یک تونر زد.

چطور می توان به اطلاعات مفیدی برای سنجش تونر دست یافت؟

با کسب تجربه استفاده از تونرهای مختلف می توان شناخت خوبی نسبت به تونر دست یافت.

آیا پایین بودن قیمت تونر دلیل خوبی برای خرید است؟

خیر. تجربه نشان داده میزان کپی گرفته شده در بعضی از تونرها با قیمت بالا بسیار به صرفه تر بوده.

Main Menu